Aktualności » Sztuka

Wernisaż wystawy „Orientalny kalejdoskop”: Joanna Bochaczek-Trąbska i Ewelina Dziewońska-Chudy

wystawa_20 02

Wernisaż wystawy fotograficzno – malarskiej „Orientalny kalejdoskop” – autorstwa Joanny Bochaczek – Trąbskiej oraz Eweliny Dziewońskiej Chudy odbędzie się 20 lutego o godz. 18:00, w „Galerii Słonecznej” OPK „Gaude Mater”.

Joanna Bochaczek-Trąbska – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, politolog. Absolwentka częstochowskiego „plastyka”. Autorka kilku książek oraz wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Pasjonatka starożytnych kultur orientalnych, w szczególności Egiptu i Indii. Malarka intuicyjna wyrażająca się w tworzeniu akrylowych mandali i pejzażu w technice akwareli.

Ewelina Dziewońska-Chudy – częstochowianka, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Podyplomowego Studium Dziennikarstwa i Zarządzania Informacją Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania kulturą w strukturach Unii Europejskiej w Polskiej Akademii Nauk. Doktorantka w AJD w Częstochowie na kierunku literaturoznawstwo. Obecnie jest zatrudniona w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Współuczestniczy przy tworzeniu szaty graficznej, katalogów, stron internetowych oraz przy obsłudze mediów społecznościowych różnych organizacji. Przynależy do Częstochowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Piotrkowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w Warszawie czy Jurajskiego Fotoklubu przy Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie. Od kwietnia 2017 roku pełni funkcję Prezesa Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Oddział w Częstochowie. Interesuje się dziennikarstwem, literaturą, sztuką XIX wieczną oraz współczesną, promocją kultury oraz fotografią i grafiką komputerową.
Wystawy:
– wystawa fotografii „Trwaj chwilo…”, Galeria Skalna, Strzelin k. Wrocławia 2005,
– wystawa malarstwa i tkanin „Pamięć wielkości Jana Pawła II, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych im. W. Wereszczyńskiej, Klub Spółdzielczy Cz.S.M. Nasza Praca, Częstochowa 2006,
– wystawa „Przyroda – Impresje”, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych im. W. Wereszczyńskiej, Klub Spółdzielczy Cz.S.M. Nasza Praca, Częstochowa 2006.
– wystawa indywidualna „Od-cienie świata”, Galeria Zwiastun w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, 06.11-14.12.2015,
– wystawa fotografii i grafiki „Trzy spojrzenia. Rysunek-Fotografia-Grafika”, Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 03-31 marca 2016.
– wystawa pokonkursowa XIX Międzynarodowego Konkursu Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO 2016, Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, 29.04-02.06.2016,
– wystawa „Dwa światy” w Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i Sportu, Dobrodzień, 16.06-08.07.2016,
– wystawa „Wyrazić siebie”, Galeria Zwiastun w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, 08.09-02.10.2016,
– wystawa indywidualna w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie „Galeria Fotopobudka”, 06.03-24.04.2017,
– wystawa pokonkursowa pt. „Co jest ładne, Co ciekawe?” w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, 23.06-30.06.2017

Udostępnienie wystawy Joanny Ambroz w Galerii „Wejściówka”

Joanna_Ambroz_Plakaty_Wystawa

Autorka najnowszej wystawy w Galerii „Wejściówka” – Joanna Ambroz wraca do Częstochowy ze swoimi pracami, prezentując plakaty i ilustracje wykonane przez ostatni rok. Pracą otwierającą wystawę będzie plakat #sexedpl, który jest odpowiedzią na akcję świadomościową Anji Rubik, dotyczącą edukacji seksualnej w Polsce. Ponadto zobaczyć będzie można też: plakaty związane z Częstochowską Zapałczarnią oraz inspirowane polskim kinem z lat 60. Udostępnienie wystawy odbędzie się już 25 stycznia o godz. 12:00.

Joanna Ambroz ukończyła częstochowskiego „plastyka”, a obecnie jest studentką ASP Katowice. Jest autorką książki „Cięcie – włosy ludu polskiego”. Wykonała logo dla wortalu czeKultura.pl. Ambroz wystawiała swoje prace we Włoszech, Francji oraz na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce. Objęta mecenatem ZIPSEE „Cyfrowa Polska”. Otrzymała Stypendium Prezydenta Miasta Częstochowy oraz dwukrotnie stypendium Rektora ASP Katowice dla najlepszych studentów. Jej prace oraz akcje społeczne były publikowane m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Dzienniku Zachodnim”, „Enter The Room”, Radiowej Trójce i Radiowej Czwórce.

Lubi dziwne tematy i dziwne jedzenie.

Wernisaż wystawy malarstwa Anity Grobelak

Anita_G

Wernisaż wystawy malarstwa Anity Grobelak odbędzie się 12 stycznia o godz. 19:00. Autorka w swoim dorobku twórczym ma ponad sześćdziesiąt wystaw zbiorowych i indywidualnych. Do jej głównych działań artystycznych należą: malarstwo oraz instalacja.

Anita Grobelak urodziła się 4 maja 1975 roku w Częstochowie. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Filologiczno – Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, na kierunku filologia polska. Jest także absolwentką studiów licencjackich na Wydziale Pedagogiki WSP w Częstochowie, na kierunku pedagogika wczesnoszkolna. Ponadto jest magistrem wychowania plastycznego na Wydziale Artystycznym WSP w Częstochowie, dyplom z wyróżnieniem obroniła w pracowni malarstwa profesora Wernera Lubosa. Jest laureatką Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Jest organizatorką wielu wydarzeń artystycznych, w tym m.in.: festiwalu Free Art Fest from Poland, Peronu Częstochowa; projektu Częstochowska Młoda Scena Artystyczna w latach 2007 – 2008, Częstochowa Bajkowa, Debiuty from Poland; Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego pod hasłem „Teatr mundi”, a także konkursów fotograficznych. Od 2007 roku prowadziła Galerię Teatr from Poland. W latach 2011- 2016 pełniła funkcję managera artystycznego Teatru from Poland. Wtedy też zajmowała się głównie animacją kulturalną. Jest członkiem Stowarzyszenia Proartystycznego „Integracja””.