Aktualności » Sztuka

Wernisaż wystawy malarstwa Ilony Cieślak

Ilona Cieślak wystawa Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie

Nowy rok w Ośrodku Promocji Kultury rozpoczynamy wernisażem wystawy malarstwa Ilony Cieślak. Wydarzenie odbędzie się 7 stycznia o godzinie 18.00.

Ilona Cieślak jest częstochowianką, absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych – dyplom artystyczny uzyskała w zakresie ceramiki unikatowej. Ukończyła malarstwo sztalugowe w pracowni prof. W. Kuleja na Wydziale Edukacji Artystycznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Ukonczyła tez studia podyplomowe na kierunku muzealnictwo na Wydziale Historycznym w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Zajmuje się malarstwem sztalugowym, akwarelą, grafiką, rzeźbą w ceramice, a ponadto też jubilerstwem i fotografią. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa w Opolu.

Przedłużamy wystawę pokonkursową Międzynarodowego Biennale Fotografii Ulicznej Moment

Międzynarodowe Biennale Fotografii Ulicznej Moment WERNISAŻ fot. Łukasz Kolewiński

W związku z ogromnym zainteresowaniem wystawą pokonkursową 1. Międzynarodowego Biennale Fotografii Ulicznej „Moment” przedłużamy ekspozycję. Zdjęcia można oglądać u nas do 15 stycznia 2020 roku.

Na wystawie prezentujemy 43 fotografie 34 osób, które zakwalifikowały się spośród 281 autorów z całego świata, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Indii, Iranu czy też z Holandii. Wernisaż wystawy odbył się 22 listopada 2019, wówczas też ogłosiliśmy wyniki konkursu.

Pierwszą nagrodę zdobył Szymon Roziewicz z Polski. drugie miejsce zajęła Elena Alexandra z Niemiec, z kolei trzecią nagrodę zdobyła Fatteme Pezeshki Moghadam z Iranu. Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia, z pozostałymi zakwalifikowanymi do wystawy pokonursowej można oglądać w Ośrodku Promocji Kultury w Częstochowie do 15 stycznia.

Przypominamy, że głównym założeniem Międzynarodowego Biennale Fotografii Ulicznej Moment jest prezentacja tytułowej fotografii ulicznej (street photography), stanowiącej jeden z ciekawszych gatunków fotografii reportażowej. Konkurs jest skierowany do wszystkich tych, którzy przy pomocy obiektywu aparatu fotograficznego potrafią uchwycić najciekawsze uliczne momenty.

 

fot. Łukasz Kolewiński

Stare drzwi. Marek Teleszyński. Wystawa malarstwa

Marek Teleszyński wystawa Stare Drzwi

W środę 20 listopada w Ośrodku Promocji Kultury przedstawimy wystawę malarstwa Marka Teleszyńskiego, zatytułowaną Stare drzwi. Wernisaż odbędzie się o godzinie 19.00.

Marek Teleszyński urodził się w 1940 roku w Częstochowie. Choć z wykształcenia jest chemikiem, to jednak już od wielu lat do jego głównych zainteresowań należy sztuka, szczególnie malarstwo. Początkowo interesował się nim tylko jako obserwator, bez zagłębiania się w metody i sposoby tworzenia dzieła, a wiedzę o stylach i artystach zdobywał z książek.

Po przejściu na emeryturę w 2005 roku został słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie). Tam zaczęła się jego przygoda z malarstwem i tworzeniem rysunku w ramach zajęć grupy Plastycznej UTW – AJD pod kierunkiem prof. Leona Macieja. W 2010 r. podjął studia dzienne na kierunku Malarstwa Sztalugowego – Wydziału Sztuki AJD. W 2015 roku uzyskał tytuł licencjacki z oceną bardzo dobrą za pracę dyplomową „Kochajmy kwiaty”. Natomiast tytuł magistra sztuki uzyskał w 2016 roku z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem za pracę dyplomową „Figuratywność w moich obrazach – inspiracja jazzem tradycyjnym”. Uzyskując tytuł magistra sztuki, został najstarszym absolwentem w historii AJD.

Od 2017 roku jest Członkiem Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Dudy-Gracza oraz Związku Polskich Artystów Plastyków. Jego twórczość dotychczas prezentowana była podczas: 3 wystaw indywidualnych, 22 wystaw grupowych oraz performance’u i happeningu.

— Wrażliwość na mistyczne piękno w temacie „Stare drzwi” zapewniła artyście pełną koncentrację zapisu i twórczego przekazu w tworzonych kolejnych pracach. […] Obecnie, kiedy przeglądam prace przeznaczone na tę wystawę, nie jestem zaskoczony precyzją obserwacji, wnikliwością zapamiętywania obrazów i kreowania nowej rzeczywistości, te cechy zawsze przypisywałem autorowi tych prac malarskich. Wydaje się, że malując tak właśnie, jak maluje Pan Marek, rozwiązuje istotne własne przemyślenia, służące zaprezentowaniu siebie w osiąganiu coraz ciekawszych rezultatów wypracowanej metody, wierząc jednocześnie w sens takiej wypowiedzi malarskiej. Obecne prace stały się odzwierciedleniem „stanu ducha”, pochłoniętego przyjemnością tworzenia artysty, dla którego twórczość przekształca się w formę jego codziennego życia — pisze prof. Marian Jarzemski.