wystawy ‚2007

Marian Panek – malarstwo i rysunek

Prace z lat 1973 – 2007

 

 

 

OBRAZY DYPLOMOWE

Absolwenci Instytutu Plastyki,
Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

   
 

Pokonkursowa wystawa zbiorowa
ARTperiscope.com

   

Wystawa zbiorowa NOTATKI Z PODRÓŻY
- sekcja pastelistów ZPAP o/ częstochowski

 

 

Małgorzata  Mizera-Króliszewska
Marcin Marlon Króliszewski
BLACK – WHITE

malarstwo i obiekty

 

 

 

wystawa malarstwa i tkaniny
a słowo ciałem się stało

Joanna Banek-Chudy
ur. w Radomsku w 1967 r. Obecnie pracuje na stanowisku asystenta na Wydziale Malarstwa ASP
w Krakowie.

Studia: Wychowanie Plastyczne, Wydział Artystyczny WSP w Czestochowie (obecnie Akademia
im. J. Długosza), dyplom 1992,
– studia podyplomowe, Wydział Malarstwa,
ASP w Krakowie – dyplom 2006,
– studia doktoranckie, Wydział Malarstwa
ASP w Krakowie (w trakcie, od 2006).

 

SYLWIA PERCZAK
recycling – wystawa malarstwa

Studia w Instytucie Plastyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej  w Częstochowie w latach 1996-2001. Dyplom artystyczny zrealizowała w pracowni malarstwa
prof. W. Maszkowskiego.
Od 2005 roku należy do Związku Pastelistów Polskich w Nowym Sączu.
Współpracuje również z wydawnictwami ilustrując książki dla dzieci.

 

Jacek Sztuka
Portrety – wystawa malarstwa

Jacek Sztuka
Studia w krakowskiej ASP (1996-2001) na  Wydziale Malarstwa
w pracowni prof. J. Waltosia oraz w pracowni rysunku
prof. T. Kotkowskiej-Rzepeckiej.
Pobyt na  stypendium w Akademie der Bildende Künste w Norymberdze.
W pracowni malarstwa prof. Johannesa Grützke. w 1999/2000.
Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Stanisława Rodzińskiego
w 2001 roku. Od 2004 roku pracuje jako asystent na Wydziale Zarządzania
Politechniki Częstochowskiej.
Otrzymał tytuł doktora na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w 2006.
Prace w zbiorach muzeów polskich oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.
Udział w 30 wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych,
6 wystaw indywidualnych.
2007 – Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Częstochowy
– Nagroda Dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki
w III Ogólnopolskim Konkursie im. Mariana Michalika na Obraz dla Młodych Malarzy.

 

 

JAKUB SZYMA
Bez pointY – wystawa fotografii

Jakub Szyma ur. w 1976 r. w Krakowie.
Fotograf z zamiłowania, pasjonat od kilku lat intensywnie poszukujący własnej drogi twórczej. Główne obszary zainteresowań to fotografia tańca współczesnego, oraz fotografia dzikich ptaków Polski. Dotychczas prezentował wystawy o tematyce tanecznej: Kolory Tańca w ramach XIV Krakowskich Spotkań Baletowych oraz „10 lat Teatru Tańca grupaBOSO”.

Bez pointY
tytuł wystawy jest oczywiście grą słów. (…)
Jest próbą uchwycenia nastroju i charakteru tej formy ekspresji, ukazującą świat wypowiadający się ruchem ciała i przestrzenią sceny. Jej celem jest wprowadzenie widza w tematykę pozostawiając miejsce na osobiste interpretacje – bez podsumowań, bez puenty.  JS