wystawy 2015

zaproszenie
Stare kamieniczki. W oknie. Pozszywany mur. Okno w oknie.
zaproszenie

Anna Wawrykowicz-Żakowicz – absolwenta Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, dyplom na Wydziale ceramiki i szkła (1979 r.) malarstwo studiowała u prof. Stanisława Rodzińskiego. Zajmuje się malarstwem, ceramiką i fotografią.
linoryty Barbary Czapor-Zarębywystawa grafiki
Barbara Czapor-Zaręba – ur. 1977, studia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w WSP w Częstochowie (obecnie Akademia im. Jana Długosza). Dyplom artystyczny z wyróżnieniem zrealizowała w Pracowni Druku Wypukłego prof. Ewy Zawadzkiej w Zakładzie Grafiki Warsztatowej Instytutu Plastyki w Częstochowie w 2003. Studia na Wydziale Artystycznym na kierunku Grafiki Warsztatowej w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, gdzie otrzymała dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Druku Wypukłego prof. Mariusza Pałki w 2012 r.
Od 2012 pracuje jako asystent w Katedrze Grafiki Instytutu Sztuk Pięknych AJD w Częstochowie.

wystawa Jerzego Piątka „AKT – fotografia nieartystyczna”
(ekspozycja: 29.10 – 18.11.15)
fotografia - Jerzy Piątekzaproszenie
Jerzy Piątek – ur. 1946, mieszka i pracuje w Kielcach, od lat jest związany ze świętokrzyskim Towarzystwem Fotograficznym. Od 1978 roku członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Oprócz fotografii pejzażowej Jerzy Piątek ma spory dorobek jako fotograf aktów i fotograf społeczny. Autor wielu wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Uczestnik plenerów artystycznych i wystaw zbiorowych. Inicjator i wydawca lub współwydawca licznych opracowań poświęconych fotografii, zarówno zbiorowych, jak i monograficznych. Najważniejsze z nich to: Mistrzowie polskiego pejzażu,
Kielecka Szkoła Krajobrazu i najnowszy – Akt w polskiej fotografii. W latach 70. i 80. XX w. fotografował małe miasteczka na Kielecczyźnie, co zaowocowało albumem i wieloma edycjami wystawy Smutek i urok prowincji.

O swojej przygodzie z aktem Jerzy Piątek pisze tak:
Skąd w twórczości Jerzego Piątka – czyli mojej, wziął się temat aktu? Wiąże się z początkiem istnienia Fotoklubu „Kontrast” (rok 1972), powstałego w celu uwolnienia się od dominacji świetnych, ale dość monotematycznych (pejzaż) starszych kolegów pod wodzą Pawła Pierścińskiego ze Świętokrzyskiego Towarzystwa Fotograficznego. Wybór tematu padł na akt (…).
Reklama i środki masowego przekazu bardzo często sięgają po wizerunek ciała. Łatwość wykonania zdjęcia od momentu rejestracji motywu aż po gotowe dzieło oraz relatywnie niskie koszty takiej operacji, spowodowały olbrzymią ilość propozycji wystawowych. Niestety, nie zawsze przemyślanych, i dotyczy to wszystkich tematów twórczości fotograficznej. Autorski album „Akt – fotografia nieartystyczna” stanowi egoistyczny rejestr części dorobku faceta – fotografa, który nie tylko pejzaże i polską prowincję fotografował. Jest jednocześnie ukłonem w stronę tych wszystkich, którym chciało się organizować, pozować, fotografować i wystawiać.     J. P.

wystawa zbiorowa „HAŚKA – 80. rocznica urodzin”. Częstochowskie Stowarzyszenie Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza (ekspozycja: 7.10 – 27.10.15)

Galeria „Słoneczna” w OPK

wystawa MACIEJA DARIUSZA MŁYNARCZYKA (ekspozycja: 18.09 – 5.10.15)

MDMzaproszenie

wystawa WOJTKA KOŁSUTA (ekspozycja: 4 – 16.09.15)

zaproszenie

wystawa fotografii PAWŁA PIERŚCIŃSKIEGO (ekspozycja: 21.08 – 1.09.2015)
z cyklu: Portret Ziemi Kieleckiej - Stradów.   Sandomierz – Wąwóz Królowej Jadwigi

fot. Paweł Pierściński, 1967 r.

Termin „Kielecka Szkoła Krajobrazu”, którego autorem jest Jan Sunderland, funkcjonuje w polskiej fotografii od 1963 roku, gdy podczas I Biennale Krajobrazu Polskiego w Warszawie, grupa autorów z Kielc otrzymała dyplom FASFwP „Za wysoki poziom artystyczny zgłoszonych prac”. Sukces ten miał swój formalny początek rok wcześniej, gdy Paweł Pierściński zorganizował w Świętokrzyskim Towarzystwie Fotograficznym grupę twórczą pod nazwą „Grupa Robocza” (1962-68), której zadaniem było „udokumentowanie cech charakterystycznych polskiego krajobrazu rolniczego”. Z tak zwerbalizowanymi zainteresowaniami tematycznymi wiązał się przyjęty sposób obrazowania, w którym istotną rolę odgrywało zwrócenie uwagi na występującą w naturze geometrię lokalnego krajobrazu

  Wystawa „In memoriam Stefan Chabrowski” (ekspozycja: 10.07. – 17.08.2015)

ekspozycja w OPK

fragment ekspozycji
fragment ekspozycji

linoryty

wystawa grafiki

       zaproszenie   fragment ekspozycji „Poświatowska”

jubilusz

AZaproszenie

 

fot. Aneta Zalejska

Aneta Zalejska

fot. Aneta Zalejska
Aneta Zalejska
Janusz Różański
Janusz Różański

zaproszenie

Autoportret z szachami, heliograwiuraz cyklu PSALMY BIBLIJNE  wg. kartonu Mehoffera

zbroja          zbroja A, 2014 - kredka na papierze, 10x10 cm   Kolczuga pogranicza, 2014 - kredka na papierze, 80x60 cm

 

  JACEK PAŁUCHA – wernisaż wystawy i promocja albumu: piątek, 9 stycznia 2015 godz.19.zaproszenie