O festiwalu

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, organizowany od ponad 20 lat w Częstochowie, stanowi muzyczną wizytówkę miasta i regionu. Od początku istnienia jego głównym celem jest prezentacja muzyki trzech największych religii monoteistycznych: Chrześcijaństwa, Judaizmu i Islamu. Prowadzenie dialogu międzykulturowego oraz pokazanie piękna muzyki z różnych stron świata otwiera słuchacza na inne wyznania i uczy tolerancji. W dobie waśni i konfliktów o podłożu światopoglądowym jest to szczególnie cenne. Poznanie jest pierwszym krokiem do akceptacji odmienności i różnorodności, która wpływa korzystnie na barwność kultury.

Częstochowa z klasztorem na Jasnej Górze – celem milionów pielgrzymów z całego świata, jest naturalnym miejscem do prezentacji muzyki sakralnej. Duchowa stolica Polski, z gościnnymi murami tutejszych świątyń, przyciąga licznych turystów polskich i zagranicznych.

Drugą ważną misją Festiwalu jest promocja muzyki polskiej. Co roku w programie znajdują się koncerty prawykonań festiwalowych, podczas których prezentowane są utwory pisane na zamówienie festiwalu, bądź dla festiwalu. Festiwal wielokrotnie otrzymywał nagrody i wyróżnienia za promocję polskich kompozytorów i polskiej muzyki sakralnej na arenie międzynarodowej (Nagroda Brata Alberta, nominacja do Nagrody TOTUS). W ciągu minionych lat miało tu miejsce ponad 200 premier. Każdego roku celem zamówień kompozytorskich jest nowa msza liturgiczna, prawykonywana podczas Inauguracji Liturgicznej Festiwalu.

Od wielu lat program festiwalu uwzględnia promocję muzyki jasnogórskiej. Ten obszerny zbiór kompozycji barokowych zachowanych w archiwach Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze jest systematycznie promowany poprzez koncerty, nagrania radiowe i telewizyjne oraz wydawnictwa płytowe i nutowe.

Promocja polskich kompozytorów to dla „Gaude Mater” priorytet, podobnie jak wspieranie młodych twórców. Wspólnie z warszawskim Instytutem „Musica Sacra” organizowany jest Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski na utwór sakralny do tekstu łacińskiego, na chór mieszany a cappella. W konkursie biorą udział młodzi kompozytorzy z całego świata. Nagrodzone utwory swoje prawykonania mają podczas częstochowskiego Festiwalu, gdzie są nagrywane i wydawane na płytach CD. Dzięki współpracy Festiwalu ze znakomitymi europejskimi chórami: „The Holst Singers”, „Jauna Muzika” i „Schola Cantorum Gedanensis” utwory zwycięzców są również prezentowane podczas koncertów w Londynie, Wilnie i Gdańsku.

Interdyscyplinarnego charakteru nadają Festiwalowi imprezy towarzyszące: wystawy plastyczne, spektakle teatralne i baletowe, sesje i seminaria naukowe oraz Etno*c.