Seminarium muzykologiczne – zgłoszenia

 

Zapraszamy na organizowane w ramach
19. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”

seminarium dla dyrygentów chórów, muzyków i muzykologów.

Termin:  2 – 4 maja 2009
Miejsce: Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 1

Wykładowcy i tematyka seminarium:

2 maja

Prof. Nino Albarosa (Włochy):
„Śpiew gregoriański i jego interpretacja”  

3 maja

Jan Węcowski:
„Józef Haydn w Polsce”

4 maja

Marek Dyżewski:
„Dialog chorału i ewangelii w pasjach Jana Sebastiana Bacha”

Słuchacze seminarium uczestniczą bezpłatnie w koncertach festiwalowych i imprezach towarzyszących.

Opłata za udział w seminarium wynosi:

  • 280 zł w pokoju dwuosobowym z wyżywieniem /zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma/
  • 350 zł pokój 1 osobowy z wyżywieniem /zakwaterowanie j.w./

 

Zapewniamy wyżywienie od kolacji 1 maja do obiadu 4 maja 2009 r.

Opłata dla osób nie korzystających z noclegów i wyżywienia wynosi 70 zł.
Koszty udziału w seminarium pokrywają instytucje delegujące kandydatów lub zainteresowani indywidualnie.

Dla chętnych istnieje możliwość wzięcia udziału w Międzynarodowej Sesji Naukowej
„Życie i twórczość Józefa Elsnera”, która odbędzie się we wtorek 5 maja 2009 r.
(szczegółowy program na stronie www.gaudemater.pl od 15 marca 2009 r.).

Pisemne zgłoszenia z dowodem wpłaty, podaniem terminu, godziny przyjazdu, odjazdu, ewentualnej rezygnacji z wyżywienia i zakwaterowania prosimy przesłać do:

OPK „Gaude Mater” ul. Dąbrowskiego 1, 42-200 Częstochowa

oraz wpłacić akredytację na nasze konto do 10 kwietnia 2009r.

ING  Bank Śląski  II Oddział Częstochowa
Nr  68 1050 1142 1000 0005 0165 5435

Wszelkich informacji w tej sprawie udziela
Pani Danuta Morawska
tel. (034)  365 17 60 , 324 36 38,
e-mail: danuta@gaudemater.pl

KARTA ZGŁOSZENIA