Jubileusz 15-lecia Klubu Złota Jesień – 23 września, godz. 17.00

zj2

Jubileuszowa książka Klubu Złota Jesień jest świadectwem 15-letniego funkcjonowania Klubu w ramach OPK „Gaude Mater”. W tym czasie przez Klub przeszło wiele postaci znaczących dla częstochowskiej kultury – byli to zarówno konsultanci,  jak i uczestnicy warsztatów literackich. Klub pełni ważną rolę kulturotwórczą. Jego spotkania są otwarte i mają charakter warsztatowy , zatem mogą w nich uczestniczyć wszyscy, którzy próbują swoich sił w pisaniu – tu uzyskają pomoc, poradę i ocenę prób pisarskich, a nade wszystko spotkają się z życzliwą atmosferą. Klub jest miejscem spotkań ludzi na różnych etapach życia, wykonujących różne zawody, co sprzyja wymianie doświadczeń i wzajemnej inspiracji. Jest żywym organizmem, jego skład zmienia się, niektórzy członkowie odchodzą do innych klubów, przybywają nowi uczestnicy, dzięki czemu można obserwować rozwój Klubu i poszczególnych jego członków. Dorobkiem Klubu są trzy tomy Antologii wierszy, publikacje w lokalnej i ogólnopolskiej prasie. Wielu uczestników warsztatów wydało własne książki poetyckie.

Autorów tekstów, zamieszczonych w książce W kręgu lat, w kręgu przyjaciół, łączy umiłowanie polskiej mowy, w której starają się jak najlepiej wyrażać swoje refleksje i uczucia i w tym celu nieustannie doskonalą swoje językowe kompetencje. Jubileusz, podobnie jak książka, ma za cel podsumowanie 15-letniego dorobku Klubu, którym są nie tylko wiersze – są nim także więzy przyjaźni, łączące twórców.

Janusz Hurnik

 

 

zj