Misja Ośrodka Promocji Kultury ”Gaude Mater”

Cele Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater” na 2020 rok:

  1. upowszechnianie światowego dorobku muzyki sakralnej, promocja najbardziej wartościowych zjawisk muzycznych w Polsce i za granicą, promocja młodych muzyków;
  2. promocja polskiej kultury ludowej jako ważnego elementu europejskiego dziedzictwa;
  3. promocja lokalnych twórców;
  4. animacja społeczności lokalnej – pobudzanie mieszkańców miasta do podejmowania własnych inicjatyw;
  5. tworzenie nowych form edukacji kulturalnej dla zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkańców Częstochowy i regionu;
  6. promocja miasta Częstochowy.