Spotkania Klubu Literackiego „Złota Jesień”

złota jesień

Styczniowe spotkania Klubu Literackiego „Złota Jesień” będą odbywać się tak, jak to było dotychczas, czyli w każdą środę o godz. 16:00. Spotkania w tym miesiącu planowane są w dniach: 10 stycznia, 17 stycznia , 24 stycznia oraz 31 stycznia.

Klub „Złota Jesień” działa w Częstochowie od 15 września 2000 roku. Jego założycielkami były: Marianna Falkowska, Irena Biełuńska i Lena Głowacka. Spotkania klubu literackiego w OPK „Gaude Mater” są otwarte i mają charakter warsztatowy. Organizowane zajęcia stały się źródłem wzajemnych inspiracji i wspólnej wymiany doświadczeń. Wieloletni członkowie Klubu „Złota Jesień” w swoim dorobku posiadają m.in. trzy tomy Antologii wierszy oraz liczne publikacje w lokalnej i ogólnopolskiej prasie. Swoim doświadczeniem dzielą się z nowymi uczestnikami spotkań, którzy mają możliwość zdobycia cennych informacji na początku swojej drogi twórczej.